لطفا نکات زیر را به منظور ثبت نام در سامانه مورد توجه قرار دهید :

- مشخصات موردنظر را به طور کامل و دقیق در فرم ثبت نام وارد نموده و برای

  گذرواژه خود از شناسه ای قوی بهره ببرید.

- در تعریف نام کاربری از تلفیق نام دستگاه متبوع خود کمک بگیرید.

- از تمامی اعضا خواهشمندیم حساب کاربری خود را(متشکل از نام کاربری و کلمه عبور)

  به منظوراستفاده در مراجعات بعدی نزد خود محفوظ دارند.

   در صورتی که تا دو ساعت پس از پایان مراحل ثبت نام، حساب کاربری شما فعال نگردید
               لطفاْ با این شماره تماس حاصل نمایید:     ۰۲۴۳۳۷۷۹۹۱۰

ورود به سامانه اطلاعات سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته

ضمن تقدیر از دقت نظر اعضای محترم به هنگام ثبت نام در سامانه دریافت اطلاعات

خواهشمندیم در صورت فراموشی گذرواژه خود با شماره تلفن ذکر شده، تماس حاصل نمایید

تا گذرواژه جدید برای آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد.مشخصات و وضعیت شرکت های عضو در سامانه پایش و کنترل سرویس های ICT

تذکر مهم

نام کاربری هایی که مطابق با نام شرکت انتخاب نشده باشند اصلاح شده و در لیست زیر اطلاع رسانی خواهند شد.


شناسه کاربری نام سازمان تاریخ ثبت نام وضعیت
rahanet رها نت زنجان ۴ مهر ۱۳۹۲ فعال
seanetداده پردازی سپهرآوا۴ مهر ۱۳۹۲فعال
sepehr.ispسپهرارتباط افزا۱۷ مهر ۱۳۹۲فعال
Arpanetشبکه گستران زنجان
۲۰ مهر ۱۳۹۲
فعال
ranginkaman
شبکه رنگین کمان گستر
۲۱ مهر ۱۳۹۲
فعال
 ispavanet
 تعاونی آوا نت
۲۷ مهر ۱۳۹۲
فعال
SohaNet
هادی رایانه زنجان
۲۸ مهر ۱۳۹۲
فعال
hrasanetرسا نت هیدج۲۹ مهر ۱۳۹۲
فعال
shetabanشتابان شبکه زنجان۳۰ مهر ۱۳۹۲
فعال
hiwebداده گستر عصر نوین۱۲ آبان ۱۳۹۲
فعال
shafagh
تعاونی شفق خدابنده
۲۰ آبان ۱۳۹۲فعال
taha.system
طاها سیستم زنجان
۱۸ آذر ۱۳۹۲فعال