فهرست فرم های ارسالی

تاریخ ارسال

دستگاه عضو در سامانه

نام مسئول

کد رهگیری

۲۹فروردین۱۳۹2

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 نوری

---6937375

۹ اسفند ۱۳۹۱

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

نادری

---9660336

۸ اسفند ۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عبداللهی

---3543283

۳۰ بهمن ۱۳۹۱

شرکت گاز زنجان

الماسی

---2776627

۳۰ بهمن ۱۳۹۱

شرکت آب منطقه ای زنجان

بلوریان

---4259025

۲۳ بهمن ۱۳۹۱

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان

قلعه مولائی

---7953435

۲۱ بهمن ۱۳۹۱

بهزیستی استان زنجان

باقری

---8885232

۲۱ بهمن ۱۳۹۱

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

طاعتی

---7740557

۱۹ بهمن ۱۳۹۱

اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

بابایی

---9934453

۱۸ بهمن ۱۳۹۱

دیوان محاسبات استان زنجان

شکری

---7126324

۱۸ بهمن ۱۳۹۱

انتقال خون

محمدی

---5254134

۱۶ بهمن ۱۳۹۱

بیمه سلامت (خدمات درمانی)

محمودیان

---6973635

۱۵ بهمن ۱۳۹۱

حج و زیارت زنجان

رحیمی

---1742072