اخبار

سند برنامه توسعه پنج‌ساله استان زنجان در حوزه ICT بازنگری می‌شود.

سند برنامه توسعه پنج‌ساله استان زنجان در حوزه ICT بازنگری می‌شود.
تدوین برنامه پنجساله توسعه استان در بخش‌ها و حوزه های مختلف برای بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ توسط معاونت برنامه‌ریزی استانداری زنجان انجام گرفته و در این راستا سند برنامه پنجساله توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با محوریت دفتر فناوری اطلاعات استانداری زنجان در سال ۱۳۸۹ تدوین گردید.

تدوین برنامه پنجساله توسعه استان در بخش‌ها و حوزه های مختلف برای بازه زمانی ۵ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ توسط معاونت برنامه‌ریزی استانداری زنجان انجام گرفته و در این راستا سند برنامه پنجساله توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با محوریت دفتر فناوری اطلاعات استانداری زنجان در سال ۱۳۸۹ تدوین گردید. ارزیابی و پایش این برنامه، با هدف بررسی میزان تحقق اهداف و برنامه‌های این سند در میان دوره و نیز بازنگری این اهداف و برنامه‌ها همراستا با تغییرات شگرف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. با توجه به تشکیل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در سال ۱۳۹۱، مسئولیت ارزیابی و پایش سند برنامه پنجساله توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بر عهده این اداره کل قرار داده شده است. اولین جلسه کارگروه پایش سند مذکور در محل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۹۲/۱/۲۶ و با حضور نمایندگان دستگاههای همکار تشکیل گردید. دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری، دفتر فناوری اطلاعات استانداری، اداره کل پست استان، شرکت مخابرات استان، مدیریت شعب بانک ملی به نمایندگی از مجموعه بانک‌های استان و مدیریت شعب پست بانک دستگاههای همکار در این کارگروه هستند. در این جلسه، نمایندگان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری به تشریح هدف تشکیل کارگروه و برنامه‌های پیش رو پرداخته و مقرر شد طی جلسات آینده برنامه‌ریزی دقیق و بحثهای تخصصی در این زمینه آغاز و ضمن پایش و ارزیابی روند توسعه استان در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، برای سه سال باقیمانده برنامه در صورت نیاز اهداف و برنامه‌ها اصلاح شوند.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۰:۳۰
تعداد بازدید : ۱۷۷

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید