آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1397

عنوانتاریخ انتشار
بلوغ بخش صنعت استان زنجان در چهلمین سال انقلاب اسلامی ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
نگاهی به تغییرات جمعیتی استان زنجان در 40 ساله انقلاب اسلامی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
همه شهرهای استان زنجان دارای پوشش 3Gو4G می باشند ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
نهال شکفته کشاورزی زنجان در چهلین سال انقلاب اسلامی ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بهره مند شدن روستاهای شهرستان طارم از اینترنت پرسرعت تا پایان شهریور 98 ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
تولید ناخالص داخلی استان زنجان در مسیر توسعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تسهیلات حمایتی شرکتهای حوزه ICT ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
ضریب نفوذ تلفن همراه در استان زنجان بیش از 35 درصد است ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
پوشش 100 درصدی جمعیت شهری استان از نعمت گاز ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
روند فزاینده توسعه در نرخ با سوادی مناطق روستایی استان زنجان ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
در کلام رهبر معظم(حفظه ا...) انقلاب اسلامی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
رونمایی از محصول بومی شرکت زنجانی در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله دستگاه ها توسط استاندار زنجان ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
روند فزاینده توسعه در نرخ با سوادی مناطق روستایی استان زنجان ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
حضور اداره کل ارتباطات زنجان در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
رشد بیش از 106 درصدی ارزش تولیدات معادن استان زنجان ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
دستاورد 10 ساله بخش کشاورزی استان زنجان در نظام نوپای ایران اسلامی ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
دستارود های حوزه مسکن و عمران شهری در دهه نخست انقلاب ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
4 گام بلند صنعت زنجان در 4 دهه انقلاب ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
ضریب نفوذ تلفن همراه در استان زنجان بیش از 97 درصد است ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی توانمند سازی بانوان برای کسب و کار در فضای مجازی در مناطق منتخب استان زنجان برگزار شد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷