آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1397

عنوانتاریخ انتشار
تقدیر از فعالین نمازی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
تقدیر استاندار زنجان از اقدامات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
بیش از 14 هزار مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی استان زنجان ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
40 سال تلاش برای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای در استان زنجان ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
40 سال تلاش برای اشاعه دین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
نگاهی به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی استان زنجان ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
نگاهی به دستاوردهای دهه سوم انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان استان زنجان ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
نگاهی به 40 سال تلاش در صنعت حمل و نقل استان زنجان ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان در چهار دهه تلاش ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
برنامه ریزی جهت برگزاری مانور سایبری در زنجان ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
لزوم ارتقاء جایگاه اپراتورهای تلفن و اینترنت در قیاس با سایر دستگاه های خدمات رسان ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
گام های بلند صنعت برق استان زنجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
کسب 3126 مدال توسط ورزشکاران زنجانی طی دهه چهارم انقلاب اسلامی ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
رشد فزاینده رفاه اجتماعی در استان زنجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
چتر حمایتی کمیته امداد امام (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در استان زنجان ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
توسعه شاخص های فرهنگی استان زنجان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۶ اسفند ۱۳۹۷
بهداشت و سلامت استان زنجان در دو دهه بعد از انقلاب اسلامی ۶ اسفند ۱۳۹۷
اقتصاد تعاونی استان زنجان در مسیر توسعه ۶ اسفند ۱۳۹۷
4 دهه با فرهنگ و هنر استان زنجان ۶ اسفند ۱۳۹۷