مشخصات مدیرکل

فرخی

دکتر وحید فرخی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

تلفن تماس: ۰۲۴-۳۳۴۷۰۰۹۰

نمابر: ۰۲۴-۳۳۴۷۴۱۹۱

پست الکترونیکی: v.farokhi@ict.gov.ir

زمان ملاقات عمومی: یکشنبه ۹ الی ۱۲